سرور مجازی هفتگی

لطفا قوانین هنگام خرید بررسی شود

3 گیگابایت رم - W -Core i9 / Ryzen

3GB Ram DDR4
CPU 3Core i9 / Ryzen
هارد 35GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان یا فنلاند
مدت استفاده از این پلن 7 روز میباشد

5 گیگابایت رم - W -Core i9 / Ryzen

5GB Ram DDR4
CPU 5Core i9 / Ryzen
هارد 60GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان یا فنلاند
مدت استفاده از این پلن 7 روز میباشد

8 گیگابایت رم - W -Core i9 / Ryzen

8GB Ram DDR4
CPU 8Core i9 / Ryzen
هارد 80GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان یا فنلاند
مدت استفاده از این پلن 7 روز میباشد