3 گیگابایت رم - W -Core i9 / Ryzen
60,000 تومان ماهانه
3GB Ram DDR4
CPU 3Core i9 / Ryzen
هارد 35GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان یا فنلاند (در صورت موجود بودن هر کدام)
مدت استفاده از این پلن 7 روز میباشد
سفارش ستاپ رایگان
5 گیگابایت رم - W -Core i9 / Ryzen
80,000 تومان ماهانه
5GB Ram DDR4
CPU 5Core i9 / Ryzen
هارد 60GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان یا فنلاند (در صورت موجود بودن هر کدام)
مدت استفاده از این پلن 7 روز میباشد
سفارش ستاپ رایگان
8 گیگابایت رم - W -Core i9 / Ryzen
105,000 تومان ماهانه
8GB Ram DDR4
CPU 8Core i9 / Ryzen
هارد 80GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان یا فنلاند (در صورت موجود بودن هر کدام)
مدت استفاده از این پلن 7 روز میباشد
سفارش ستاپ رایگان