بعضی از پلن های سرور ابری دارای هزینه ستاپ خود دیتاسنتر (+40 هزارتومن به بالا، بسته به پلن انتخابی) فقط برای ماه اول هستند سی پی یو های AMD پلن های زیر، به نسبت Intel های پلن های زیر جدیدتر هستن و قدرت پردازشی بالاتری به نسبت Intel ها دارند.

Cloud-X22
شروع از 395,000 تومان ماهانه
2vCPU Intel (2*2.1GHz)
4GB RAM
40GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان/فنلاند
سفارش دهید 50,000 هزینه راه اندازی دیتاسنتر (فقط برای ماه اول)
Cloud-PX11
شروع از 435,000 تومان ماهانه
2vCPU AMD (2*2.5GHz)
2GB RAM
40GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان/فنلاند/آمریکا
سفارش دهید 65,000 هزینه راه اندازی دیتاسنتر (فقط برای ماه اول)
Cloud-X32
شروع از 725,000 تومان ماهانه
4vCPU Intel (4*2.1GHz)
8GB RAM
80GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان/فنلاند
سفارش دهید 115,000 هزینه راه اندازی دیتاسنتر (فقط برای ماه اول)
Cloud-PX21
شروع از 725,000 تومان ماهانه
3vCPU AMD (3*2.5GHz)
4GB RAM
80GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان/فنلاند/آمریکا
سفارش دهید 100,000 هزینه راه اندازی دیتاسنتر (فقط برای ماه اول)
Cloud-PX31
شروع از 1,400,000 تومان ماهانه
4vCPU AMD (4*2.5GHz)
8GB RAM
160GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان/فنلاند/آمریکا
سفارش دهید 195,000 هزینه راه اندازی دیتاسنتر (فقط برای ماه اول)
Cloud-X42
شروع از 1,850,000 تومان ماهانه
8vCPU Intel (8*2.1GHz)
16GB RAM
160GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان/فنلاند
سفارش دهید 270,000 هزینه راه اندازی دیتاسنتر (فقط برای ماه اول)
Cloud-PX41
شروع از 2,800,000 تومان ماهانه
8vCPU AMD (8*2.5GHz)
16GB RAM
240GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان/فنلاند/آمریکا
سفارش دهید 405,000 هزینه راه اندازی دیتاسنتر (فقط برای ماه اول)
Cloud-X52
شروع از 3,600,000 تومان ماهانه
16vCPU Intel (16*2.1GHz)
32GB RAM
320GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان/فنلاند
سفارش دهید 550,000 هزینه راه اندازی دیتاسنتر (فقط برای ماه اول)
Cloud-PX51
شروع از 6,000,000 تومان ماهانه
16vCPU AMD (16*2.5GHz)
32GB RAM
360GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان/فنلاند/آمریکا
سفارش دهید 740,000 هزینه راه اندازی دیتاسنتر (فقط برای ماه اول)