هاست cPanel Nvme آلمان - بهینه برای وردپرس / اجرای پایتون و nodejs

1GB NVME

LiteSpeed + LSCWP و کش وردپرس
ترافیک نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
0 Addon دامنه
سایر امکانات نامحدود


میزبانی سایت های خبر خوان، دانلود فیلم و موزیک، ربات تلگرام و اینستاگرام و سایر ربات ها و میزبانی دامنه های فیل-تر شده، ارسال ایمیل تبلیغاتی در این هاست ها ممنوع میباشد.

2GB NVME

LiteSpeed + LSCWP و کش وردپرس
ترافیک نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
1 Addon دامنه
سایر امکانات نامحدود


میزبانی سایت های خبر خوان، دانلود فیلم و موزیک، ربات تلگرام و اینستاگرام و سایر ربات ها و میزبانی دامنه های فیل-تر شده، ارسال ایمیل تبلیغاتی در این هاست ها ممنوع میباشد.

5GB NVME

LiteSpeed + LSCWP و کش وردپرس
ترافیک نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
1 Addon دامنه
سایر امکانات نامحدود


میزبانی سایت های خبر خوان، دانلود فیلم و موزیک، ربات تلگرام و اینستاگرام و سایر ربات ها و میزبانی دامنه های فیل-تر شده، ارسال ایمیل تبلیغاتی در این هاست ها ممنوع میباشد.

8GB NVME

LiteSpeed + LSCWP و کش وردپرس
ترافیک نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
2 Addon دامنه
سایر امکانات نامحدود


میزبانی سایت های خبر خوان، دانلود فیلم و موزیک، ربات تلگرام و اینستاگرام و سایر ربات ها و میزبانی دامنه های فیل-تر شده، ارسال ایمیل تبلیغاتی در این هاست ها ممنوع میباشد.

10GB NVME

LiteSpeed + LSCWP و کش وردپرس
ترافیک نامحدود
گواهینامه SSL رایگان
2 Addon دامنه
سایر امکانات نامحدود


میزبانی سایت های خبر خوان، دانلود فیلم و موزیک، ربات تلگرام و اینستاگرام و سایر ربات ها و میزبانی دامنه های فیل-تر شده، ارسال ایمیل تبلیغاتی در این هاست ها ممنوع میباشد.