▣ این سرورها بعد از خرید به هیچ عنوان امکان کنسلی ندارند، مشکلات عدم اتصال و مطابق میل نبودن سرور، سرور را کنسل نخواهد کرد. اگر vps مالزی را برای سایت freelancer.com میخواهید استفاده کنید، به دلیل اینکه این سایت معمولا لوکیشن IP سرورها را به درستی نشان نمیدهد و اطلاعاتش از IP ها بروز نیست، ممکن است سرور مالزی تهیه شده، به عنوان مالزی در این سایت شناخته نشود.

Dc5-2GB - 1Core
شروع از 580,000 تومان ماهانه
2GB Ram DDR4
1Cpu
20GB SSD NVME
1TB Traffic - Port 1Gb/s - IPv4+IPv6
ویندوز
بکاپ هفتگی
مالزی، انگلیس، آلمان، آمریکا، هنگ کنگ


▣ این سرورها بعد از خرید << به هیچ عنوان >> امکان کنسلی ندارند، مشکلات عدم اتصال و مطابق میل نبودن سرور، سرور را کنسل نخواهد کرد.
▣ ترافیک سرورهای هنگ کنگ نصف ترافیک پلن ها است.
سفارش دهید ستاپ رایگان
Dc5-2GB - 2Core
شروع از 670,000 تومان ماهانه
2GB Ram DDR4
2Cpu
20GB SSD NVME
1.5TB Traffic - Port 1Gb/s - IPv4+IPv6
ویندوز
بکاپ هفتگی
مالزی، انگلیس، آلمان، آمریکا، هنگ کنگ


▣ این سرورها بعد از خرید << به هیچ عنوان >> امکان کنسلی ندارند، مشکلات عدم اتصال و مطابق میل نبودن سرور، سرور را کنسل نخواهد کرد.
▣ ترافیک سرورهای هنگ کنگ نصف ترافیک پلن ها است.
سفارش دهید ستاپ رایگان
Dc5-4GB - 2Core
شروع از 1,220,000 تومان ماهانه
4GB Ram DDR4
2Cpu
30GB SSD NVME
2TB Traffic - Port 1Gb/s - IPv4+IPv6
ویندوز
بکاپ هفتگی
مالزی، انگلیس، آلمان، آمریکا، هنگ کنگ


▣ این سرورها بعد از خرید << به هیچ عنوان >> امکان کنسلی ندارند، مشکلات عدم اتصال و مطابق میل نبودن سرور، سرور را کنسل نخواهد کرد.
▣ ترافیک سرورهای هنگ کنگ نصف ترافیک پلن ها است.
سفارش دهید ستاپ رایگان
Dc5-4GB - 4Core 0 موجود است
شروع از 1,600,000 تومان ماهانه
4GB Ram DDR4
4Cpu
30GB SSD NVME
3TB Traffic - Port 1Gb/s - IPv4+IPv6
ویندوز
بکاپ هفتگی
مالزی، انگلیس، آلمان، آمریکا، هنگ کنگ


▣ این سرورها بعد از خرید << به هیچ عنوان >> امکان کنسلی ندارند، مشکلات عدم اتصال و مطابق میل نبودن سرور، سرور را کنسل نخواهد کرد.
▣ ترافیک سرورهای هنگ کنگ نصف ترافیک پلن ها است.
سفارش دهید ستاپ رایگان