سرور مجازی هلند، روسیه، آمریکا، کانادا (ویندوز) سرورها فاقد کنترل پنل و امکان نصب مجدد سیستم عامل در همان آی پی های تحویلی نیست، برای نصب مجدد آی پی جدید داده میشود.

2 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (1cpu) 0 موجود است
550,000 تومان ماهانه
2GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
2 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (2cpu) 0 موجود است
880,000 تومان ماهانه
2GB Ram DDR4
2Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
3 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (1cpu) 0 موجود است
850,000 تومان ماهانه
3GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
3 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (2cpu) 0 موجود است
1,150,000 تومان ماهانه
3GB Ram DDR4
2Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
4 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (1cpu) 0 موجود است
950,000 تومان ماهانه
4GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان
4 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (2cpu) 0 موجود است
1,150,000 تومان ماهانه
4GB Ram DDR4
2Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
سفارش ستاپ رایگان