سرور مجازی هلند، روسیه، آمریکا، کانادا (ویندوز) سرورها فاقد کنترل پنل و امکان نصب مجدد سیستم عامل در همان آی پی های تحویلی نیست، برای نصب مجدد آی پی جدید داده میشود.

2 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (1cpu) 0 Available
550,000 تومان Monthly
2GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
2 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (2cpu) 0 Available
880,000 تومان Monthly
2GB Ram DDR4
2Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
3 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (1cpu) 0 Available
850,000 تومان Monthly
3GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
3 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (2cpu) 0 Available
1,150,000 تومان Monthly
3GB Ram DDR4
2Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
4 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (1cpu) 0 Available
950,000 تومان Monthly
4GB Ram DDR4
1Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
Order Now Free Setup
4 گیگابایت رم - NL,RU,US - Windows (2cpu) 0 Available
1,150,000 تومان Monthly
4GB Ram DDR4
2Cpu Xeon Gold یا E5-269X-V4
25GB SSD NVME
ویندوز


▣ این سرورها وارز نیستند و کلیه اقدامات هک، دیداس، نت اسکن ... ممنوع است.
Order Now Free Setup