بعضی از پلن های سرور ابری دارای هزینه ستاپ خود دیتاسنتر (+40 هزارتومن به بالا، بسته به پلن انتخابی) فقط برای ماه اول هستند برای استفاده ویندوزی، حداقل پلن پیشنهادی 2 گیگ رم و 2 هسته سی پی یو میباشد.

Cloud-X11
شروع از 315,000 تومان ماهانه
1vCPU Intel 2.1GHz
2GB RAM
20GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان/فنلاند
سفارش 30,000 هزینه ستاپ دیتاسنتر فقط برای ماه اول
Cloud-PX11
شروع از 345,000 تومان ماهانه
2vCPU AMD 5GHz
2GB RAM
40GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان/فنلاند/آمریکا
سفارش 45,000 هزینه ستاپ دیتاسنتر فقط برای ماه اول
Cloud-X21
شروع از 400,000 تومان ماهانه
2vCPU Intel 4.2GHz
4GB RAM
40GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان/فنلاند
سفارش 70,000 هزینه ستاپ دیتاسنتر فقط برای ماه اول
Cloud-PX21
شروع از 550,000 تومان ماهانه
3vCPU AMD 7.5GHz
4GB RAM
80GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان/فنلاند/آمریکا
سفارش 80,000 هزینه ستاپ دیتاسنتر فقط برای ماه اول