بعضی از پلن های سرور ابری دارای هزینه ستاپ خود دیتاسنتر (+40 هزارتومن به بالا، بسته به پلن انتخابی) فقط برای ماه اول هستند برای استفاده ویندوزی، حداقل پلن پیشنهادی 2 گیگ رم و 2 هسته سی پی یو میباشد.

Cloud-X11
Starting from 315,000 تومان Monthly
1vCPU Intel 2.1GHz
2GB RAM
20GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان/فنلاند
Order Now 30,000 Setup Fee
Cloud-PX11
Starting from 345,000 تومان Monthly
2vCPU AMD 5GHz
2GB RAM
40GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان/فنلاند/آمریکا
Order Now 45,000 Setup Fee
Cloud-X21
Starting from 400,000 تومان Monthly
2vCPU Intel 4.2GHz
4GB RAM
40GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان/فنلاند
Order Now 70,000 Setup Fee
Cloud-PX21
Starting from 550,000 تومان Monthly
3vCPU AMD 7.5GHz
4GB RAM
80GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان/فنلاند/آمریکا
Order Now 80,000 Setup Fee