توجه داشته باشید که این سرورها دارای CPU ARM هستند و ممکن است بعضی از برنامه ها و سرویس ها، کنترل پنل ها و ... این سی پی یو را پشتیبانی نکنند. لطفا قبل از خرید بررسی کنید و مطمئن شوید که استفاده شما معماری CPU ARM را پشتیبانی میکند.

arm-cax11
Starting from 350,000 تومان Monthly
2vCPU (2*3GHz) Ampere Altra
4GB RAM
40GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان (شهر فالکن اشتاین)
Order Now 35,000 Setup Fee
arm-cax21
Starting from 550,000 تومان Monthly
4vCPU (4*3GHz) Ampere Altra
8GB RAM
80GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان (شهر فالکن اشتاین)
Order Now 120,000 Setup Fee
arm-cax31
Starting from 1,150,000 تومان Monthly
8vCPU (8*3GHz) Ampere Altra
16GB RAM
160GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان (شهر فالکن اشتاین)
Order Now 150,000 Setup Fee
arm-cax41
Starting from 2,300,000 تومان Monthly
16vCPU (16*3GHz) Ampere Altra
32GB RAM
320GB NVME Raid10
20TB Traffic
10Gbit network
آلمان (شهر فالکن اشتاین)
Order Now 300,000 Setup Fee