سرور مجازی قوی Core i9 / Ryzen 7 (فنلاند)

2 گیگابایت رم - Cpu Core i9 / Ryzen 7

2GB Ram DDR4
CPU 2 Core i9 / Ryzen 7
هارد 25GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
فنلاند

3 گیگابایت رم - Cpu Core i9 / Ryzen 7

3GB Ram DDR4
CPU 3 Core i9 / Ryzen 7
هارد 35GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
فنلاند

4 گیگابایت رم - Cpu Core i9 / Ryzen 7

4GB Ram DDR4
CPU 4 Core i9 / Ryzen 7
هارد 50GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
فنلاند

5 گیگابایت رم - Cpu Core i9 / Ryzen 7

5GB Ram DDR4
CPU 5 Core i9 / Ryzen 7
هارد 65GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
فنلاند