با فعالسازی گزینه " همکاری در فروش " برای خرید سرویس های بلوسرور توسط لینک بازاریابی شما ، به ازای هر خرید 10% به شما تعلق و در پنل شما شارژ میشه

2 گیگابایت رم 1 موجود است

2 گیگابایت رم DDR3
CPU 1 Core Intel
هارد 20 گیگابایت
ویندوز / لینوکس
دیتاسنتر صفر و یک
ترافیک نامحدود منصفانه ویژه میزبانی سایت و App و ویدیو کنفرانس


این سرورها فقط برای میزبانی سایت، هاستینگ، app، وب سرور، بورس هستند و انجام اقدامات دانلود و آپلود، کاهش پینگ، سرور پروکسی، افزایش بازدید سایت، گیم سرور، پورت فورواردینگ ممنوع است.

3 گیگابایت رم

3 گیگابایت رم DDR3
CPU 2 Core Intel
هارد 25 گیگابایت
ویندوز / لینوکس


ترافیک نامحدود منصفانه ویژه میزبانی سایت و App و ویدیو کنفرانس


این سرورها فقط برای میزبانی سایت، هاستینگ، app، وب سرور، بورس هستند و انجام اقدامات دانلود و آپلود، کاهش پینگ، سرور پروکسی، افزایش بازدید سایت، گیم سرور، پورت فورواردینگ ممنوع است.

4 گیگابایت رم

4 گیگابایت رم DDR3
CPU 3 Core Intel
هارد 30 گیگابایت
ویندوز / لینوکس


ترافیک نامحدود منصفانه ویژه میزبانی سایت و App و ویدیو کنفرانس


این سرورها فقط برای میزبانی سایت، هاستینگ، app، وب سرور، بورس هستند و انجام اقدامات دانلود و آپلود، کاهش پینگ، سرور پروکسی، افزایش بازدید سایت، گیم سرور، پورت فورواردینگ ممنوع است.

5 گیگابایت رم

5 گیگابایت رم DDR3
CPU 5 Core Intel
هارد 40 گیگابایت
ویندوز / لینوکس


ترافیک نامحدود منصفانه ویژه میزبانی سایت و App و ویدیو کنفرانس


این سرورها فقط برای میزبانی سایت، هاستینگ، app، وب سرور، بورس هستند و انجام اقدامات دانلود و آپلود، کاهش پینگ، سرور پروکسی، افزایش بازدید سایت، گیم سرور، پورت فورواردینگ ممنوع است.

6 گیگابایت رم

6 گیگابایت رم DDR3
CPU 6 Core Intel
هارد 50 گیگابایت
ویندوز / لینوکس


ترافیک نامحدود منصفانه ویژه میزبانی سایت و App و ویدیو کنفرانس


این سرورها فقط برای میزبانی سایت، هاستینگ، app، وب سرور، بورس هستند و انجام اقدامات دانلود و آپلود، کاهش پینگ، سرور پروکسی، افزایش بازدید سایت، گیم سرور، پورت فورواردینگ ممنوع است.

8 گیگابایت رم

8 گیگابایت رم DDR3
CPU 6 Core Intel
هارد 50 گیگابایت
ویندوز / لینوکس


ترافیک نامحدود منصفانه ویژه میزبانی سایت و App و ویدیو کنفرانس


این سرورها فقط برای میزبانی سایت، هاستینگ، app، وب سرور، بورس هستند و انجام اقدامات دانلود و آپلود، کاهش پینگ، سرور پروکسی، افزایش بازدید سایت، گیم سرور، پورت فورواردینگ ممنوع است.

بزودی

بزودی