سرور مجازی

سرور مجازی 3 گیگابایت رم

3 گیگابایت رم DDR4

CPU 2 Core Intel

هارد 100 گیگابایت

ویندوز / لینوکس

فرانسه/ فنلاند/آلمان

سرور مجازی 4 گیگابایت رم

4 گیگابایت رم DDR4

CPU 2 Core Intel

هارد 150 گیگابایت

ویندوز / لینوکس

فرانسه/ فنلاند/آلمان

سرور مجازی 5 گیگابایت رم 1 موجود است

5 گیگابایت رم DDR4

CPU 3 Core Intel

هارد 200 گیگابایت

ویندوز / لینوکس

فرانسه/ فنلاند/آلمان

سرور مجازی 6 گیگابایت رم 2 موجود است

6 گیگابایت رم DDR4

CPU 3 Core Intel

هارد 260 گیگابایت

ویندوز / لینوکس

فرانسه/ فنلاند/آلمان

تکمیل ظرفیت


در این لحظه ظرفیت سرورها تکمیل است
جهت رزرو میتوانید از طریق تلگرام اقدام کنید.