سرور مجازی Core i9-9900K
3 گیگابایت رم - Cpu i9-9900K
140,000/mo
  3 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
  3Core i9-9900K Cpu
  هارد 35GB SSD NVME
  ویندوز / لینوکس
  آلمان
4 گیگابایت رم - Cpu i9-9900K
170,000/mo
  4 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
  4Core i9-9900K Cpu
  هارد 50GB SSD NVME
  ویندوز / لینوکس
  آلمان
5 گیگابایت رم - Cpu i9-9900K
210,000/mo
  5 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
  5Core i9-9900K Cpu
  هارد 65GB SSD NVME
  ویندوز / لینوکس
  آلمان
6 گیگابایت رم - Cpu i9-9900K
250,000/mo
  6 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
  6Core i9-9900K Cpu
  هارد 80GB SSD NVME
  ویندوز / لینوکس
  آلمان
8 گیگابایت رم - Cpu i9-9900K
310,000/mo
  8 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
  8Core i9-9900K Cpu
  هارد 100GB SSD NVME
  ویندوز / لینوکس
  آلمان