• سرور مجازی NVME
 • سرور مجازی NVME + SATA
 • سرور مجازی Core i9-9900K
 • سرور مجازی با هارد بالا
 • سرور مجازی Core i9-9900K
  2 گیگابایت رم - Cpu i9-9900K
  105,000/mo
   2 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
   2Core i9-9900K Cpu
   هارد 30GB SSD NVME
   ویندوز / لینوکس
   آلمان
  3 گیگابایت رم - Cpu i9-9900K
  135,000/mo
   3 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
   3Core i9-9900K Cpu
   هارد 35GB SSD NVME
   ویندوز / لینوکس
   آلمان
  4 گیگابایت رم - Cpu i9-9900K
  160,000/mo
   4 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
   4Core i9-9900K Cpu
   هارد 50GB SSD NVME
   ویندوز / لینوکس
   آلمان
  5 گیگابایت رم - Cpu i9-9900K
  200,000/mo
   5 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
   5Core i9-9900K Cpu
   هارد 65GB SSD NVME
   ویندوز / لینوکس
   آلمان
  6 گیگابایت رم - Cpu i9-9900K
  240,000/mo
   6 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
   6Core i9-9900K Cpu
   هارد 80GB SSD NVME
   ویندوز / لینوکس
   آلمان
  8 گیگابایت رم - Cpu i9-9900K
  300,000/mo
   8 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
   8Core i9-9900K Cpu
   هارد 100GB SSD NVME
   ویندوز / لینوکس
   آلمان