سرور مجازی NVME

2 گیگابایت رم - SSD NVME2 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
CPU 2 Core Intel
هارد 30GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان/فنلاند


موارد ممنوعه = هک ، نت اسکن ، آی پی اسکن ، تورنت ، تست نفوذ ، ماین ارز دیجیتال ، کپی رایت ، راه اندازی سرور پروکسی عمومی و mtproto

3 گیگابایت رم - SSD NVME3 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
CPU 2 Core Intel
هارد 35GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان/فنلاند


موارد ممنوعه = هک ، نت اسکن ، آی پی اسکن ، تورنت ، تست نفوذ ، ماین ارز دیجیتال ، کپی رایت ، راه اندازی سرور پروکسی عمومی و mtproto

4 گیگابایت رم - SSD NVME4 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
CPU 3 Core Intel
هارد 50GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان/فنلاند


موارد ممنوعه = هک ، نت اسکن ، آی پی اسکن ، تورنت ، تست نفوذ ، ماین ارز دیجیتال ، کپی رایت ، راه اندازی سرور پروکسی عمومی و mtproto

5 گیگابایت رم - SSD NVME5 گیگابایت رم DDR4- 2666MHz
CPU 4 Core Intel
هارد 60GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان/فنلاند


موارد ممنوعه = هک ، نت اسکن ، آی پی اسکن ، تورنت ، تست نفوذ ، ماین ارز دیجیتال ، کپی رایت ، راه اندازی سرور پروکسی عمومی و mtproto

6 گیگابایت رم - SSD NVME6 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
CPU 4 Core Intel
هارد 80GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان/فنلاند


موارد ممنوعه = هک ، نت اسکن ، آی پی اسکن ، تورنت ، تست نفوذ ، ماین ارز دیجیتال ، کپی رایت ، راه اندازی سرور پروکسی عمومی و mtproto

8 گیگابایت رم - SSD NVME8 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
CPU 6 Core Intel
هارد 100GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان/فنلاند


موارد ممنوعه = هک ، نت اسکن ، آی پی اسکن ، تورنت ، تست نفوذ ، ماین ارز دیجیتال ، کپی رایت ، راه اندازی سرور پروکسی عمومی و mtproto