تکیل ظرفیت


در این لحظه ظرفیت سرورها تکمیل است
سرورهای جدید طی روزهای آتی، در حال اضافه شدن هستن

جهت رزرو میتوانید از طریق تلگرام اقدام کنید.