• سرور مجازی NVME
 • سرور مجازی NVME + SATA
 • سرور مجازی Core i9-9900K
 • سرور مجازی با هارد بالا
 • سرور مجازی SSD NVME
  3 گیگابایت رم - SSD NVME
  105,000/mo
   3 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
   CPU 2 Core Intel
   هارد 35GB SSD NVME
   ویندوز / لینوکس
   آلمان/فنلاند
  4 گیگابایت رم - SSD NVME
  120,000/mo
   4 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
   CPU 3 Core Intel
   هارد 50GB SSD NVME
   ویندوز / لینوکس
   آلمان/فنلاند
  5 گیگابایت رم - SSD NVME
  150,000/mo
   5 گیگابایت رم DDR4- 2666MHz
   CPU 4 Core Intel
   هارد 65GB SSD NVME
   ویندوز / لینوکس
   آلمان/فنلاند
  6 گیگابایت رم - SSD NVME
  180,000/mo
   6 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
   CPU 5 Core Intel
   هارد 80GB SSD NVME
   ویندوز / لینوکس
   آلمان/فنلاند
  8 گیگابایت رم - SSD NVME
  240,000/mo
   8 گیگابایت رم DDR4 - 2666MHz
   CPU 6 Core Intel
   هارد 100GB SSD NVME
   ویندوز / لینوکس
   آلمان/فنلاند