با فعالسازی گزینه " همکاری در فروش " برای خرید سرویس های بلوسرور توسط لینک بازاریابی شما ، به ازای هر خرید 10% به شما تعلق و در پنل شما شارژ میشه

3 گیگابایت رم - Cpu i9-9900K

3GB Ram DDR4
CPU 3 Core i9-9900K
هارد 35GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان

4 گیگابایت رم - Cpu i9-9900K

4GB Ram DDR4
CPU 4 Core i9-9900K
هارد 50GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان

5 گیگابایت رم - Cpu i9-9900K

5GB Ram DDR4
CPU 5 Core i9-9900K
هارد 65GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان

6 گیگابایت رم - Cpu i9-9900K

6GB Ram DDR4
CPU 6 Core i9-9900K
هارد 80GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان

8 گیگابایت رم - Cpu i9-9900K

8GB Ram DDR4
CPU 8 Core i9-9900K
هارد 80GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان