کارت خرید

سرور مجازی

سرور مجازی 1 گیگابایت رم

رم 1 گیگابایت

CPU 1 Core Intel Xeon

هارد 60 گیگابایت

ویندوز / لینوکس

فرانسه/ کانادا/ آلمان

تحویل آنی ( 10 دقیقه بعد از پرداخت بصورت اتوماتیک )

سرور مجازی 3 گیگابایت رم

رم 2 گیگابایت+ 1گیگ رم رایگان

CPU 2 Core Intel Xeon

هارد 100 گیگابایت

ویندوز / لینوکس

فرانسه/ کانادا/ آلمان

تحویل آنی ( 10 دقیقه بعد از پرداخت بصورت اتوماتیک )

سرور مجازی 4 گیگابایت رم

رم 3 گیگابایت+ 1گیگ رم رایگان

CPU 2 Core Intel Xeon

هارد 150 گیگابایت

ویندوز / لینوکس

فرانسه/ کانادا/ آلمان

تحویل آنی ( 10 دقیقه بعد از پرداخت بصورت اتوماتیک )

سرور مجازی 5 گیگابایت رم

رم 4 گیگابایت+ 1گیگ رم رایگان

CPU 2 Core Intel Xeon

هارد 200 گیگابایت

ویندوز / لینوکس

فرانسه/ کانادا/ آلمان

تحویل آنی ( 10 دقیقه بعد از پرداخت بصورت اتوماتیک )

سرور مجازی 6 گیگابایت رم

رم 6 گیگابایت

CPU 3 Core Intel Xeon

هارد 260 گیگابایت

ویندوز / لینوکس

فرانسه/ کانادا/ آلمان

تحویل آنی ( 10 دقیقه بعد از پرداخت بصورت اتوماتیک )

سرور مجازی 8 گیگابایت رم

رم 8 گیگابایت

CPU 3 Core Intel Xeon

هارد 300 گیگابایت

ویندوز / لینوکس

فرانسه/ کانادا/ آلمان

تحویل آنی ( 10 دقیقه بعد از پرداخت بصورت اتوماتیک )

تکمیل ظرفیت


در این لحظه ظرفیت سرورها تکمیل است
جهت رزرو میتوانید از طریق تلگرام اقدام کنید.