سرور مجازی SSD NVME اقتصادی

3 گیگابایت رم -SSD NVME اقتصادی3 گیگابایت رم DDR4- 2666MHz
CPU 2 Core Intel
هارد 20GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان/فنلاند


موارد ممنوعه = هک ، نت اسکن ، آی پی اسکن ، تورنت ، تست نفوذ ، ماین ارز دیجیتال ، کپی رایت ، راه اندازی سرور پروکسی عمومی و mtproto

4 گیگابایت رم -SSD NVME اقتصادی4 گیگابایت رم DDR4- 2666MHz
CPU 2 Core Intel
هارد 20GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان/فنلاند


موارد ممنوعه = هک ، نت اسکن ، آی پی اسکن ، تورنت ، تست نفوذ ، ماین ارز دیجیتال ، کپی رایت ، راه اندازی سرور پروکسی عمومی و mtproto

5 گیگابایت رم -SSD NVME اقتصادی5 گیگابایت رم DDR4- 2666MHz
CPU 3 Core Intel
هارد 25GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان/فنلاند


موارد ممنوعه = هک ، نت اسکن ، آی پی اسکن ، تورنت ، تست نفوذ ، ماین ارز دیجیتال ، کپی رایت ، راه اندازی سرور پروکسی عمومی و mtproto

6 گیگابایت رم -SSD NVME اقتصادی6 گیگابایت رم DDR4- 2666MHz
CPU 4 Core Intel
هارد 25GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان/فنلاند


موارد ممنوعه = هک ، نت اسکن ، آی پی اسکن ، تورنت ، تست نفوذ ، ماین ارز دیجیتال ، کپی رایت ، راه اندازی سرور پروکسی عمومی و mtproto

8 گیگابایت رم -SSD NVME اقتصادی8 گیگابایت رم DDR4- 2666MHz
CPU 4 Core Intel
هارد 25GB SSD NVME
ویندوز / لینوکس
آلمان/فنلاند


موارد ممنوعه = هک ، نت اسکن ، آی پی اسکن ، تورنت ، تست نفوذ ، ماین ارز دیجیتال ، کپی رایت ، راه اندازی سرور پروکسی عمومی و mtproto