کارت خرید

سرور مجازی

سرور مجازی 1 گیگابایت رم

رم 1 گیگابایت

CPU 1 Core Intel Xeon

هارد 60 گیگابایت

ویندوز / لینوکس

فرانسه/ کانادا

تحویل آنی (بعد از پرداخت)

سرور مجازی 2 گیگابایت رم

رم 2 گیگابایت+ 1گیگ رم رایگان

CPU 1 Core Intel Xeon

هارد 100 گیگابایت

ویندوز / لینوکس

فرانسه/ کانادا

تحویل آنی (بعد از پرداخت)

سرور مجازی 3 گیگابایت رم

رم 3 گیگابایت+ 1گیگ رم رایگان

CPU 2 Core Intel Xeon

هارد 180 گیگابایت

ویندوز / لینوکس

فرانسه/ کانادا

تحویل آنی (بعد از پرداخت)

سرور مجازی 4 گیگابایت رم

رم 4 گیگابایت + 1 گیگابایت

CPU 2 Core Intel Xeon

هارد 220 گیگابایت

ویندوز / لینوکس

فرانسه/ کانادا

تحویل آنی (بعد از پرداخت)